Rijkswaterstaat

Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Utrecht
€3,256 - €5,003 (Maand)
Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden
Solliciteer nu

(Senior) Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland; dat bereik je niet alleen met technisch juist uitgevoerde projecten aan weg en water. Het gaat ook om het vinden van balans tussen infrastructurele doelen en belangen in de samenleving. Daar ga jij voor als adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Rijkswaterstaat Utrecht.

Duurzame gebiedsontwikkeling en ruimtelijke afstemming tussen leefomgeving, rijkswegen, vaarwegen en watersystemen; dat is jouw doel! Je adviseert over duurzame gebiedsontwikkeling bij zowel omgevings- en assetmanagement als het aanleg- en onderhoudsproces en over de uitvoering en uitvoerbaarheid van het ruimtelijk en stedelijk beleid. Dit doe je zowel binnen Rijkswaterstaat als de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De omvang en de complexiteit van duurzame gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beleid zijn in de afgelopen periode sterk gegroeid en zijn nog volop in ontwikkeling, gezien het belang van een integrale duurzame gebiedsbenadering in veel dossiers, zoals de Nationale Omgevingsvisie, energietransitie, stedelijke bereikbaarheid en integraal waterbeheer.

Je zet je in voor de ontwikkeling en kwaliteit van verschillende adviesproducten over ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Hierbij zorg je voor de realisatie en toepassing van nieuwe en reeds aanwezige kennis. Vanuit je grote eigen verantwoordelijkheid treed je zelfstandig op in projecten en overleggen. Als een echte teamspeler doe je dit samen met je collega’s van de afdeling Ruimte, Economie en MIRT.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: WVL-716

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding en/of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouwkunde of duurzame leefomgeving.
  • Je hebt bij voorkeur een aantal jaar ervaring in adviseren en in het maken van adviesproducten.
  • Je bent een verbinder, je hebt een goed ontwikkeld inlevingsvermogen en kunt partijen bij elkaar brengen.
  • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.
  • Je bent analytisch sterk, flexibel en netwerkvaardig en in staat om verschillende gedragsstijlen effectief in te zetten.
  • Je kunt goed plannen, organiseren en innovatief handelen en bent in staat snel tot een oordeel te komen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau Schaal 11

Salaris Min €3256 - Max €5003 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.

Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Minimaal aantal uur per week 36

Maximaal aantal uur per week 36

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

  • De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 26 juni 2020.
  • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw afdeling: Water, Verkeer en Leefomgeving

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren.

WVL wordt daarmee voor de kenniswereld - universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.- het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat.

Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland.

Jouw team: Ruimte, Economie en MIRT

De afdeling Ruimte, Economie en MIRT levert aan Rijkswaterstaat en aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de onderbouwing van beleid, uitvoeringsprogramma’s en projecten. Dit doen we op drie gebieden:

1. Ruimte: hier gaat het om ruimtelijke kwaliteit, gebiedsgericht werken, landschap en duurzaamheid.

2. Economie: we leveren onder andere maatschappelijke kosten- en batenanalyses en financiële onderbouwingen voor aanleg, beheer en onderhoud.

3. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, en Ruimte en Transport (MIRT): we richten ons op milieueffectrapportage en verbetering van MIRT-verkenningen en –planuitwerkingen op de netwerken, Cultuurhistorie en Archeologie.

We zorgen binnen deze drie gebieden ook voor kwaliteitsborging en –verbetering. Dit doen we onder andere door kennisontwikkeling, -overdracht en –uitwisseling en kwaliteitstoetsen.

Interesse?

Solliciteer via de 'Solliciteer' button.

Solliciteer nu

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Carrièreniveau

Dienstverband

Vakgebieden Betabanen