PROJECTMANAGER WARMTE & DUURZAME ENERGIE

Voor de realisatie van de energietransitie zoeken wij een projectmanager. Deze krijgt de opdracht om 2 componenten van de energietransitie te realiseren.
Amersfoort | JS consultancy | 2019-04-25
HBO Parttime Midcareer (ervaren)

PROJECTMANAGER WARMTE & DUURZAME ENERGIE

Functieomschrijving
De programma-organisatie Duurzame Stad verkeert in de opbouwfase. Tegelijkertijd wordt handen en voeten gegeven aan de energietransitie en de uitwerking en realisatie van de onlangs door het college vastgestelde warmtevisie voor een gemeente in Utrecht. Voor de realisatie van de energietransitie zoeken wij een projectmanager. Deze krijgt de opdracht om 2 componenten van de energietransitie te realiseren (waarbij het accent in de benodigde tijd ligt op 1):

  1. In de gemeente zijn enkele mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking (wind en zon). Deze projecten verkeren in de fase dat ze naar ruimtelijke inpassing en realisatie gaan. Naast wind en zon speelt ook de concrete wens om te komen tot de realisatie van een WKO systeem binnen het project Westelijke Ontsluiting. De projectmanager heeft tot taak deze projecten procesmatig te begeleiden vanuit de gemeente en te fungeren als aanjager zodat de realisatie zo spoedig mogelijk start.
  2. Voor de wijk wordt op korte termijn een warmteplan vastgesteld. In dit plan wordt op pandniveau beschreven op welke wijze de wijk van aardgas af kan. Dat wordt een combinatie tussen all electric en een aan te leggen warmtenet. De deelprojectmanager moet met bewoners, partijen als Stedin, Warmtebedrijf en corporaties gefaseerd tot uitvoering van het plan komen. Concreet moet een traject worden opgezet om woningen te isoleren (door eigenaren zelf), warmtevraag te bundelen en een distributienetwerk en opties voor warmtewinning te realiseren (o.a. vanuit oppervlaktewater en restwarmte). We zoeken iemand die enige kennis heeft van de aanleg van dit soort infrastructuur, de technische en maatschappelijke processen die hiermee gemoeid zijn en die dit traject procesmatig kan begeleiden vanuit de gemeente.

Bedrijfsomschrijving
Voor een gemeente in omgeving Utrecht is JS Consultancy op zoek naar een Projectmanager Warmte & Duurzame energie.
(32 uur, 1 jaar, per 1 mei).

Functie-eisen

Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren (een opzegtermijn van een maand is helaas niet haalbaar).

Arbeidsvoorwaarden
Wij kunnen je via een interim constructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 12 maanden voor 32 uur in de week (verlenging mogelijk). De gemeente is gelegen in de omgeving Utrecht.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.