KWR

KWR

Korte beschrijving

Over KWR

Water en de watercyclus – alle manieren waarop mensen water gebruiken en terugvoeren naar het watersysteem - zijn essentieel voor alle leven op aarde. Een teveel aan water of juist een gebrek aan water van voldoende kwaliteit kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en milieu. Hoogwaardige, op maat gemaakte kennis is nodig om de watercyclus optimaal in te richten en te beheren. Zo kan onze maatschappij voorzien in twee primaire levensbehoeften van de mens: gezond en veilig drinkwater en een omgeving die niet wordt vervuild door afval(water).

Aanpak
KWR Watercycle Research Institute helpt de samenleving om de watercyclus optimaal in te richten en te beheren door:

kennis te creëren via hoogwaardige research;
bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij;
maatschappelijke innovatie te bevorderen met de beste beschikbare kennis.

Adres Groningenhaven 7
Postcode 3433 PE
Plaats Nieuwegein
Provincie Utrecht
Land Nederland
Website http://www.kwrwater.nl
E-mailadres
Telefoonnummer 030-6069511

Over KWR

Veilig en schoon drinkwater is een groot goed. Als internationaal gerenommeerd onderzoeksinstituut draagt KWR met toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de watercyclus bij aan de beschikbaarheid hiervan. ‘Bridging science to practice’ is onze missie. 175 medewerkers werken vanuit drie kennisgroepen aan innovatieve projecten in Nederland en in groeiende mate in Europa. De tien Nederlandse waterbedrijven zijn onze aandeelhouders.

Vacatures voor dit bedrijf

  • Geen actuele vacatures.

  • Missie van ons bedrijf:

    Missie & Visie KWR Watercycle Research Institute helpt de samenleving om de watercyclus optimaal in te richten en te gebruiken door: kennis te creëren via hoogwaardige research; bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij; maatschappelijke innovatie te bevorderen met de beste beschikbare kennis. Kennis creëren KWR creëert hoogwaardige nieuwe kennis via doelgericht onderzoek. De onderzoekers integreren deze nieuwe kennis met hun eigen reeds beschikbare kennis en ervaring uit KWR’s uitgebreide netwerk. KWR’s onderzoek focust op vier belangrijke thema’s: Gezond, Duurzaam, Vooruitstrevend en Efficiënt water. Bruggen slaan KWR slaat bruggen tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. Zo brengt het publieke en commerciële partijen bij elkaar. In nauwe samenspraak met deze partijen ontwikkelt KWR doelgerichte, praktisch toepasbare oplossingen voor uiteenlopende watervraagstukken. Maatschappelijke innovatie bevorderen KWR draagt bij aan concrete maatschappelijk innovaties in en rond de watercyclus en spant zich continu in om relevante organisaties bijeen te brengen voor een ketengerichte, cyclusbrede aanpak van de waterproblematiek, bedrijfsmatig en kostenbewust.