Help ik word ontslagen

Stel je bent boventallig verklaard. De organisatie denkt het zonder jou ook wel af te kunnen. Is dat het einde van je carrière of is zo'n besluit nog aanvechtbaar?