TUE wil ontslagbedreigde researchers opvangen

De TU Eindhoven wil duizend kenniswerkers uit het bedrijfsleven die mogelijk op straat komen te staan, een tijdelijke werkplek bieden op de universiteit. Ook TNO heeft een plan om tijdelijk extra mensen aan te stellen.

De TU Eindhoven wil de teloorgang van innovatie en R&D bij kennisintensieve bedrijven vóór zijn en komt met een plan om hooggeschoold technisch talent voor de regio te behouden. Ze biedt duizend kenniswerkers een tijdelijke plek op de universiteit. De verwachte kosten zijn beraamd op ongeveer honderd miljoen euro per jaar, daarvan willen universiteit en bedrijfsleven elk een kwart voor hun rekening nemen; vijftig miljoen moet van de overheid komen. Het plan van de TUE loopt tot en met 2013 en is onderdeel van een groter initiatief opgesteld vanuit de regio Brainport (zuidoost-Brabant).

 

Tijdens eerdere recessies hield de universiteit zich meer afzijdig, maar die houding is nu veranderd. ‘We staan met onze voeten in dezelfde klei als de bedrijven en hun medewerkers’, aldus Peter van Dam, woordvoerder van het college van bestuur van de TU Eindhoven.
Het gebrek aan hooggeschoolde technici is steeds de grootste remmende factor gebleken bij de ontwikkeling van de technologieregio Brainport.

 

Van Dam: ‘Bij veel families in de regio wordt wel een familielid in de technieksector met ontslag bedreigd, met als gevolg dat hun zoons en dochters geneigd raken juist geen technische opleiding te kiezen. Dat heeft in het verleden al eens eerder tot een lagere instroom in het hoger technisch onderwijs geleid, met als gevolg een dip in de uitstroom over vijf à zes jaar. Zo krijgen we er een nieuwe crisis overheen omdat bedrijven naar China of India uitwijken, waar volop hooggeschoolde technici voorhanden zijn.’

 

De TUE wil R&D-medewerkers die ontslagen dreigen te worden en die werken in programma’s waarbij de overheid, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken, een tijdelijke onderzoeksaanstelling aanbieden. ‘Samen met de bedrijven gaan we zoeken naar een alternatieve financiering, dat hebben we nog niet uitgewerkt’, aldus Van Dam.

 

Door het opschalen van bestaande innovatieprogramma's en het versneld ontwikkelen van de nieuwe onderzoeksinstituten op het gebied van energie, licht en complexe moleculaire systemen, wil de TU extra werkplaatsen creëren.

 

Bedrijven zoals NXP, ASML, Philips en kleine technologische bedrijven uit de regio zouden hun kenniswerkers tijdelijk moeten kunnen detacheren bij de universiteit als industrial fellow. Van Dam: ‘Het is een experiment met tijdelijke uitbreidingsplaatsen. De universiteit heeft hier geen eigen geld voor, de overheid en het bedrijfsleven moeten dit samen gaan betalen.’

 

Een industrial fellow kan bijvoorbeeld lesgeven aan TU-studenten of op zoek gaan naar toepassingen van onderzoeksresultaten in een product.

 

Om te voorkomen dat pas afgestudeerde ingenieurs en promovendi buiten de technologiesector gaan werken wil de TUE hen een plaats aanbieden als promovendus, postdoc of TOIO (technisch-ontwerper-in-opleiding). De bestaande programma's van gemiddeld honderd promotieplaatsen kunnen met maximaal honderdvijftig plaatsen worden uitgebreid. Deze promovendi ontvangen zoals gebruikelijk een salaris van de universiteit dat ongeveer gelijk is aan het salaris van een ingenieur die begint in het bedrijfsleven. De postdoc krijgt een tijdelijke aanstelling als jonge doctor.

 

De TUE is bereid 250 extra TOIO-opleidingsplekken te creëren, mede als alternatief voor ontslagen medewerkers van bedrijven. Dit kan alleen als de overheid financieel bijspringt, bijvoorbeeld door middel van behoud van uitkering voor de desbetreffende TOIO. Het bedrijf verplicht zich in dat geval wel tot het bieden van een afstudeerplek, waarbij de TOIO gedurende het tweede leerjaar werkt aan een ontwerpopdracht. Bovendien wil de TUE de financiële bedrijfsbijdrage in het tweede jaar laten vervallen. Van Dam: ‘We zijn ook bereid om een aangepaste maatopleiding te maken voor een groep ontslagen werknemers uit een bedrijf.’

 

TNO heeft samen met bedrijven zoals NXP, DAF en Philips, een plan opgesteld om hooggeschoolde technici te detacheren. De bedrijven betalen twintig procent van de loonkosten en de overheid zou de overige tachtig procent moeten betalen. TNO wil de nieuwkomers gaan plaatsen bij innovatieprojecten met maatschappelijk urgente thema’s zoals duurzame energie, veiligheid, mobiliteit, energiezuinige bouw en zorg.

 

Auteur: Alexandra Beerta

Bron: Technisch Weekblad

zaterdag 28 februari 2009