Nog altijd meer openstaande functies dan personeel

Na een periode waarin de vraag naar ingenieurs vele malen groter was dan het aanbod, zorgt de financiële crisis in eerste instantie voor een betere balans op de arbeidsmarkt.

‘De ergste overspannenheid is uit de markt, dat maakt voor ons het werk mooier omdat we een betere match kunnen maken.’ Dit zegt ing. Han Huisman, directeur van technisch project- en detacheringsbureau USG Innotiv. ‘Maar onze projectcoördinatoren hebben extra werk aan de winkel, er zit meer dynamiek in de markt.’ Voorheen kon USG Innotiv de mensen overal inzetten, maar nu moeten de detacheerders opletten welke opdrachtgevers werk hebben.

 

Ramon Feuth, directeur van detacheringsbureau Dosign Engineering: ‘Op dit moment zijn er nog altijd meer openstaande functies dan personeel, maar de vraag is wanneer de omslag komt’. Dosign richt zich vooral op de commerciële sectoren en ook deze organisatie onderhoudt nauw contact met opdrachtgevers om te zien hoe de vraag zich ontwikkelt.

Inkrimpers
Huisman noemt de hightech industrie als grote inkrimper. De ingenieurs van USG Innotiv die bij ASML in de manufacturing zaten gaan allemaal weer aan het werk in een andere sector, onder meer in de energie. De projecten op het gebied van Design & Engineering van ASML gaan gewoon door.

 

Om in te spelen op de terugval die in de bouwsector wordt verwacht, verschuift Dosign de aandacht van particuliere- naar overheidsprojecten. Feuth: ‘Haskoning is een grote klant van ons die stevig in openbare projecten zit. Wij gaan meer aandacht geven aan de klant, bijvoorbeeld aan Bam en andere grote aannemers.’

 

Ook Huisman vindt de bouwsector lastig in te schatten. ‘We proberen een vooruitziende blik te hebben. De verwachting is dat in de tweede helft van 2009 het aantal opdrachten in de bouw en de aannemerij terugloopt. We gaan dan meer focussen op opdrachten van de overheid en de vastgoedsector, waarbij we het accent op onderhoud en beheer leggen.’

 

Dosign heeft veel mensen werken in de chemie, petrochemie en olie- en gassector. Feuth stelt dat de terugval soms in een onverwachte hoek zit, zoals bij chemische bedrijven die kunststoffen leveren aan de automobielindustrie. Ook daling van de olieprijs heeft grote invloed op de werkgelegenheid. In de tijd dat de olie honderdvijftig dollar per vat was, zijn dure projecten opgestart om olie uit diepere bodemlagen te halen. ‘Deze projecten worden, nu de olie dertig dollar per vat is, afgelast met als gevolg dat onze opdrachtgevers – het ingenieursbureau en het constructiebedrijf – onze mensen niet meer nodig hebben’, aldus Feuth. ‘We richten ons nu meer op bedrijven in de groene energiesector.’

 

Volgens Huisman van USG Innotiv is er in de infrastructuur nog een schreeuwend tekort aan alles wat met kennis en arbeid te maken heeft. Ook bij de ontwikkeling van groene energie is er veel behoefte aan hoger geschoold technisch personeel. In de sector installatietechniek zijn veel wisselingen; in het westen van het land is nu een flink tekort. Huisman: ‘Naar ons idee zullen ingenieurs nog volop werk hebben, het klimaat is goed.’

Werving
Aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit opdrachtgever Bart Kaptein, directeur van Myflex, vacaturebemiddelaar voor de ingenieursbureaus Grontmij, DHV en Movares. ‘We nemen nog wekelijks mensen aan, maar zijn wel selectiever. Er moet eerst werk zijn en dan pas wordt er een medewerker aangenomen; dat was vroeger wel eens andersom.’ Hij constateert een toename van beschikbare kandidaten en de expertise die ze meebrengen.

 

De ingenieursbureaus willen kandidaten met bijzondere kwaliteiten aan zich binden met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Kaptein: ‘We kijken nu vooraf naar de clausules in het contract die een gedetacheerde verbieden over te stappen naar een andere werkgever, in plaats van pas op het moment van overname.’ Zo kan Myflex de discussies met de detacheerder over overname van de kandidaat vermijden. Nieuwkomers krijgen minder snel een opleidingstraject aangeboden. En in de bouw worden de vacatures vaker op flexibele basis ingevuld, aldus Kaptein.

 

Auteur: Alexandra Beerta

Bron: Technisch Weekblad